Conservatorium library and administrative center for the Hogeschool Gent (BSa)

 Back to Projects list
Cost
Undisclosed
Stories
Undisclosed

Ten zuidoosten van de Sint-Baafskathedraal, één van de drie torens die het stadssilhouet van de binnenstad bepalen, bevindt zich het voormalige Nationale Bankgebouw. Het wordt gekenmerkt door een opvallende decoratieve bekroning bovenop het toegangsgebouw.

Dankzij de centrale ligging heeft het gebouw de potentie om zich opnieuw te profileren binnen het dynamische stadscentrum. De herbestemming biedt de gelegenheid om, uitgaande van het bestaande masterplan, het plein opnieuw betekenis te geven. De kwaliteit van een plein wordt immers bepaald door de kwaliteit van haar omgevende wanden.

De opdracht behelst het ontwerpen van een bibliotheek voor de Hogeschool Gent die de collecties van het Conservatorium herbergt. De totale collectie bevat oude en unieke drukken, die samen met schenkingen een zeer waardevol patrimonium vormen. Met de nieuwe Conservatoriumbibliotheek De Wijnaert zal de ruimte gecreëerd worden om dit patrimonium op een adequate manier te beschermen en tentoon te stellen voor het (Hogeschool) publiek.

Naast de collectie zal de gebruiker in de bibliotheek centraal staan: de fysieke lay-out is dermate ontworpen dat eenieder er zich gemakkelijk in kan oriënteren. Het dubbelhoge foyer vormt een ontmoetingsplek en expositieruimte.

Naast de bibliotheek biedt De Wijnaert ook ruimte aan de administratieve diensten van de Hogeschool Gent en een dakrestaurant met een fraai stadszicht. De kern van het ruimteconcept vloeit voort uit de manier waarop mensen samenwerken en communiceren.  Goed ontworpen werkplekken zullen bijdragen tot het succes van de dienstverlening en finaal de tevredenheid van de studenten.

Other Projects by bilquin serck architecten

Habitat O (ar. P. Bilquin)
Lembeke
Habitat G (ar. P. Bilquin)
Deinze
Habitat DJ (ar. T. Serck)
Merendree
Habitat VD (ar. P. Bilquin)
Deurle
Extension of the Administrative Center "Open Call 6" (BSa)
Schoten
Extension for the Hogeschool Gent (ar. T. Serck)
Aalst