© Kristien Daem
© Kristien Daem
© Kristien Daem
© Kristien Daem
© Kristien Daem

Dexiabank (BSa)

 Back to Projects list
  • Residential
  • Commercial
  • Apartment Buildings
  • Office Buildings
  • Banks
Year
2007
Cost
Undisclosed
Stories
Undisclosed

Het ontbreken van specifieke stedenbouwkundige voorschriften voor het bouwterrein in combinatie met de bestaande uitbreidingsplannen van het Vlaams Gewest voor het rondpunt Volhardingslaan – Kortrijksesteenweg, leidden tot een complex stedenbouwkundig kader. Naast de stedenbouwkundige context werd de inplanting ook mee bepaald door de aanwezige erfdienstbaarheden. Het ruimtelijk concept is geënt op de specifieke eigenheid van de bouwplek. Deze wordt gekenmerkt door een dubbelzinnige schaal : enerzijds door de aanwezigheid van kleinschalige woningen, anderzijds door de verkeersinfrastructuur met gewestelijk belang (Volhardingslaan). Er werd geopteerd voor een ontdubbeling in twee bouwvolumes : een hoger langs de Volhardingslaan en een tweede, lager volume dat aansluiting zoekt bij de kleinschalige bebouwing langs de Kortrijksesteenweg. De oriëntatie, de diverse verkeersassen, de morfologie van de bestaande gebouwen, de nederzettingsstructuur van Deinze en het (voetgangers)traject tussen de verschillende attractiepolen hebben, in balans met de beschikbare ruimte, de omvang en inplanting van de bouwvolumes bepaald. Het gelijkvloers wordt ingenomen door de bank en vormt een sokkel die het belang van de functie uitgesproken weergeeft. Op de verdieping -1 scharen zich rond een ruime en heldere patio aanvullende bankfuncties. De bovenverdiepingen van de bouwvolumes worden ingenomen door woongelegenheden. De kleinschaligheid van het wonen wordt gerespecteerd door het versnijden van de volumes. De circulaties tussen de appartementen worden in de buitenlucht gerealiseerd als ‘straten’ die naar de individuele woningen leiden. Hierdoor ontstaan gelaagde gevels die de massiviteit van de bouwvolumes op schaal van de stedenbouwkundige context brengt.

Other Projects by bilquin serck architecten

Habitat O (ar. P. Bilquin)
Lembeke
Habitat G (ar. P. Bilquin)
Deinze
Habitat DJ (ar. T. Serck)
Merendree
Habitat VD (ar. P. Bilquin)
Deurle
Extension of the Administrative Center "Open Call 6" (BSa)
Schoten
Extension for the Hogeschool Gent (ar. T. Serck)
Aalst