Extension for the Hogeschool Gent (ar. T. Serck)

 Back to Projects list
Year
2004
Cost
Undisclosed
Stories
Undisclosed

In een maatschappij die het onderwijzen benadrukt, worden kinderen, studenten en volwassenen passief en niet in staat om voor zichzelf te denken of te handelen geacht. Nieuwe ‘leer’instituten moeten de traditionele, piramidale structuur afbreken. Ze moeten het mogelijk maken door de ramen van de controlekamer te kijken als men niet door de deur kan binnenkomen. Bovendien zouden zulke nieuwe instellingen kanalen moeten zijn waartoe elke leerling toegang heeft : openbare ruimten waarbinnen leeftijdsgenoten en ouderen van buiten de onmiddellijke horizon bereikbaar worden. De oorspronkelijke universiteit uit de middeleeuwen was eenvoudig een verzameling van leraren die studenten aantrokken omdat ze wat te bieden hadden. In “A Pattern Language” benoemde Christopher Alexander deze plaatsen als markten van ideeën, verspreid over heel de stad waar mensen rondneuzen op zoek naar het soort ideeën en vormen van leren die hen zinnig lijken . In navolging van Alexander worden de academische vrijheid en gelegenheid tot uitwisseling en groei van ideeën als volgt gestimuleerd : - een sociale en fysieke omgeving die individualiteit en vrijheid van gedachten aanmoedigt - een milieu dat maximale gelegenheid biedt zich bloot te stellen aan een afwisseling van gedachtegoed en dat aanmoedigt uit te vinden welke ideeën zinnig zijn. Het beeld dat dit soort omgeving het duidelijkst benadert is de markt waar vele kraampjes met een eigen, unieke benadering de mensen aantrekt. De markt is derwijze opgesteld dat een potentiële klant vrijelijk rondloopt en de waren kan ‘bekijken’ voor hij koopt. Voorliggend project wordt benaderd als een markt voor hogere scholing, open voor mensen van alle leeftijden en ideeën die er vol-, deeltijds of sporadisch kennis komen uitwisselen. Het belang van gemeenschappelijke ruimten / ontmoetingsruimten (foyer, gangen, bibliotheek,...) is niet te onderschatten. Tussen bestaand en nieuw volume vormt de foyer zich als een plein. De school is als een slagader in de stad; een gebouw waar veel mensen naar toetrekken. De activiteit wordt veruitwendigd door de circulatie te verschuiven naar de ontdubbelde huid van het gebouw (periferische circulatie). Daardoor wordt tevens gebroken met het traditionele, centrale circulatiepatroon in schoolgebouwen. De ontdubbelde wand bestaat uit een doorzichtige glaswand die de schaal van het straatbeeld aanneemt, terwijl het binnenste vlies het monumentale karakter van een schoolgebouw aanneemt. Volgens de principes van de dubbele gevel werkt de periferische circulatie als thermische omhulling. De lucht in de gangen wordt gebruikt bij de verwarming / ventilatie van het gebouw.

Other Projects by bilquin serck architecten

Habitat O (ar. P. Bilquin)
Lembeke
Habitat G (ar. P. Bilquin)
Deinze
Habitat DJ (ar. T. Serck)
Merendree
Habitat VD (ar. P. Bilquin)
Deurle
Extension of the Administrative Center "Open Call 6" (BSa)
Schoten
Habitat V (ar. P. Bilquin in collaboration with V. Van Duysen)
Kortrijk