© Bart Lasuy
© Bart Lasuy
© Bart Lasuy
© Bart Lasuy
© Bart Lasuy
© Bart Lasuy
© Bart Lasuy

Extension of the Administrative Center "Open Call 6" (BSa)

 Back to Projects list
  • Public Buildings
  • Institutional
  • Town Halls + City Halls
Year
2004
Cost
Undisclosed
Stories
Undisclosed

Gekoppeld aan de uitbreiding van het administratief centrum omvatte de opdracht ook uit de vernieuwing van de foyer bij de bestaande cultuurzaal. Strategisch gelegen langs de te ontwikkelen culturele as wil het gestalte geven aan een eerste aanzet voor een nieuw hart van Schoten. Ter hoogte van de bouwplaats vervaagt de rooilijn en vloeit de centrumzone over in een plek die de geborgenheid biedt van een nis. De straat (verbindingsruimte) verbreedt zich tot een overdekt plein (verblijfsruimte) waar ontmoeting en groepsgevoel een bevoor-rechte kans krijgen. Morfologisch ontwikkelt zich langs de straat een balkvormig volume in het verlengde van de bestaande bebouwing. Waar de balk op de verdiepingen de straatwand sluit, blijft de begane grond juist heel open en uitnodigend transparant. De foyer wordt gestructureerd en gezoneerd d.m.v. diverse ingeschoven dozen. Deze boxen als kraampjes op een overdekte markt herbergen diverse functies als vrijetijdsbalie, vestiaire, bar en sanitair. In functie van het tijdstip en gebruik van de ruimte worden zij geopend of gesloten. Tussen de boxen ontstaan zones die door de specifieke functie van elk van de dozen een eigen betekenis krijgen. De boxen zijn zo geschikt dat zij de foyer richting geven (van de straat naar de zaal). Licht speelt een belangrijke rol. Analoog aan de boxen in de foyer worden dozen als lichtlantaarns boven de achterste zone van de foyer geplaatst. Hun licht trekt aan en animeert de ruimte. De lantaarndozen worden volgens dezelfde richting als de boxen in de foyer georiënteerd. Er ontstaat een actieve overgangszone. Een ruimte die het straat-plein gebeuren verbindt met andere publieke ruimten. Je merkt het aan het zicht, het geluid en vooral het licht. Van op de heldere straat loop je onder de kantoorbalk door naar de zenitaal verlichte foyer en zo verder naar je bestemming : de cultuurzaal of administratieve diensten. Omgekeerd brengt het de cultuurzaal en diensten zichtbaar op straat. De gemeente Schoten besliste eenparig Bilquin Serck architecten als ontwerpteam aan te stellen. Uit het verslag van de selectiecommissie : “ De door Bilquin en Serck gepresenteerde visie is een duurzaam en waardevol concept dat het gebouw inschrijft op de culturele as van Schoten. Het gebouw reageert gepast op de vraag die zich stelt op het niveau van het gebouw, het bouwblok en de stedelijke context. Het is duidelijk een publiek gebouw, het fungeert als een poort tot contact met de gemeente waarin het gebed is”.

Other Projects by bilquin serck architecten

Habitat O (ar. P. Bilquin)
Lembeke
Habitat G (ar. P. Bilquin)
Deinze
Habitat DJ (ar. T. Serck)
Merendree
Habitat VD (ar. P. Bilquin)
Deurle
Extension for the Hogeschool Gent (ar. T. Serck)
Aalst
Habitat V (ar. P. Bilquin in collaboration with V. Van Duysen)
Kortrijk