Extension of the secondary school of Arts "Open Call 6" (BSa)

 Back to Projects list
Cost
Undisclosed
Stories
Undisclosed

De site van kunsthumaniora is een stukje patrimonium : het kasteeltje (1905) en omringende hoogstammen zijn relicten van onze stedenbouwkundige geschiedenis. Naast de bomen wordt het groene karakter van de site ook sterk bepaald door de rijke begroeiing van de wachtgevel. Waar het rooien van bomen beperkt wordt, is ook dit groenmassief het behouden en integreren waard. Naast afstand van het kasteeltje wordt ook afstand t.o.v. de wachtgevel gehouden. De doelstellingen ontstaan uit de omgevingsanalyse leiden tot de ontwikkeling van de maximale enveloppe. Projectie van de behoeften leert dat het voorgestelde gabariet en programma niet in balans zijn. Het kasteeldomein getuigt van een oudere bouwlijn dan de overige bebouwing in de straat. Door de oorspronkelijke bouwlijn als begrenzing te beschouwen, kan het programma alsnog gerealiseerd worden en krijgt de school een aanwezigheid in het straatbeeld, zij het op discrete wijze door de hoogstammen op het voorplan. Bovendien wordt een ‘pendant’ gevormd op het volume van het koetshuis. Aansluitend bij de vloerniveau’s in het kasteeltje worden de ateliers op kolommen geplaatst, als een boomhut tussen de kruinen. De grootschaligere functies (podiumzaal en toneelklas) worden dieper op het terrein ingeplant. Om hun impact op de omgeving te reduceren liggen zij verdiept in het maaiveld. Het niveauschil wordt tijdens een ‘architecturale wandeling’ geleidelijk overbrugd. Omdat het dak laag, gemakkelijk toegankelijk en begroeid is, vormt het een verhoogde tuin aansluitend bij de bestaande. Hierdoor wordt een deel van de bebouwde oppervlakte terug aan de groene buitenruimte gegeven. Uit het verslag van de selectiecommissie : “ Bilquin Serck architecten hebben als enige getracht om op de gevraagde plaats, rekening houden met de gestelde randvoorwaarden, een kwaliteitsvolle oplossing te bieden.” Om mogelijke discussies omtrent te benadering van de bouwlijn te vermijden werd echter beslist een ander ontwerpteam voor te dragen.

Other Projects by bilquin serck architecten

Habitat O (ar. P. Bilquin)
Lembeke
Habitat G (ar. P. Bilquin)
Deinze
Habitat DJ (ar. T. Serck)
Merendree
Habitat VD (ar. P. Bilquin)
Deurle
Extension of the Administrative Center "Open Call 6" (BSa)
Schoten
Extension for the Hogeschool Gent (ar. T. Serck)
Aalst