Habitat DJ (ar. T. Serck)

 Back to Projects list
  • Residential
Year
1999
Cost
Undisclosed
Stories
Undisclosed

Het dorp Merendree kent een centrifugale uitbreiding. De op heden uitgestrekte velden dulden slechts een ingetogen bezetting van het landschap. Landhuizen nestelen zich in hun omgeving zonder er de wezenlijke kenmerken van te wijzigen. Woning De Jager werd een stijloefening op zoek naar het essentiële van ons ruraal patrimonium. Streekeigen kenmerken zoals sobere, slanke, uitgerekte volumes bekroond met een eenvoudig zadeldak en in de nok geplaatste schouwen bepalen ons typologische gabariet. Gevelstudie en materiaalkeuze versterken het vooropgestelde doel. Deze stijloefening wordt naar voor schuiven als een icoon van de landelijke woning zonder toegevingen te doen aan het uitgesproken hedendaagse karakter van deze architectuur. Het plan is rigoureus opgebouwd vanuit repetitieve traveeën. Eén travee wijkt af, zij treedt buiten de woning en betekent de hoofdtoegang. De woning laat het landschap binnenstromen; de woning stroomt in het landschap. Licht, lucht, uitzicht, sfeer en ruimtelijkheid zijn uitgangspunten in de beleving van de woning.

Other Projects by bilquin serck architecten

Habitat O (ar. P. Bilquin)
Lembeke
Habitat G (ar. P. Bilquin)
Deinze
Habitat VD (ar. P. Bilquin)
Deurle
Extension of the Administrative Center "Open Call 6" (BSa)
Schoten
Extension for the Hogeschool Gent (ar. T. Serck)
Aalst
Habitat V (ar. P. Bilquin in collaboration with V. Van Duysen)
Kortrijk