© Bart Lasuy
© Bart Lasuy
© Bart Lasuy
© Bart Lasuy
© Bart Lasuy
© Bart Lasuy

Habitat V (ar. T. Serck)

 Back to Projects list
  • Residential
Year
2007
Cost
Undisclosed
Stories
Undisclosed

De belangrijkste kwaliteit van de bestaande hoeve was het authentieke karakter. Door de inplanting en typologie van de verschillende volumes t.o.v. elkaar ontstond een interessante diversiteit aan ruimtes en sferen. De authenticiteit uitte zich voornamelijk in een aanwezige sfeer die gekoesterd diende te worden. Toch had de hoeve reeds een reeks duidelijk afleesbaar evoluties ondergaan: ze werd uitgebreid, nieuwe openingen werden gemaakt, andere gesloten, vetuste materialen werden vernieuwd (soms door ongelukkige alternatieven), functies werden gewijzigd, comfortvoorzieningen werden uitgebreid, ... De hoeve kreeg hierdoor een historiek en een ziel waaraan vandaag letterlijk verder werd gebouwd. De uiteindelijke realisatie is het resultaat van een onderzoekproces naar de mogelijkheden tot inrichting van een aangename woongelegenheid die beantwoord aan de eisen van de opdrachtgevers en de hedendaagse comforteisen - zonder de hoeve in haar authenticiteit te schaden. Vroegere (kleine) misstappen werden gaandeweg mee gecorrigeerd. Bij de herindeling van de woning werden de verblijfsruimtes zoveel als mogelijk naar de zuidzijde getrokken. De diversiteit van de ruimtes werd ook binnenshuis opgewaardeerd, door de troeven van iedere kamer uit te spelen. Er is bijvoorbeeld veel aandacht besteed aan het in ere herstellen van het haardvuur, dat nu de lage zitruimte een extra ruimtegevoel geeft en zorgt voor een warme, verwelkomende sfeer. Het noordelijke gelegen bureau wordt bij het familiegebeuren betrokken door het openen van de wand naar de zitruimte en blijkt een spil te worden in het dagelijkse samenzijn. De hoge eetruimte vormt een tegengewicht voor de kleine, intieme keuken. De ruwe historische balken karateriseren de bovenveredieping, die ondanks haar beperkte volume, zeer ruimtelijk aanvoelt, onder andere door het prachtige schouwlijf dat de geschiedenis van het huis (dat als een dubbelwoning gebruikt werd) vertelt. De tuinaanleg werd meegenomen in het ontwerp en vormt een verlengde van het huis: er heerst een natuurlijke, ongedwongen maar af en toe verrassende sfeer.

Other Projects by bilquin serck architecten

Habitat O (ar. P. Bilquin)
Lembeke
Habitat G (ar. P. Bilquin)
Deinze
Habitat DJ (ar. T. Serck)
Merendree
Habitat VD (ar. P. Bilquin)
Deurle
Extension of the Administrative Center "Open Call 6" (BSa)
Schoten
Extension for the Hogeschool Gent (ar. T. Serck)
Aalst