Scaldis Lock House (ar. T. Serck in collaboration with Aurélie De Smet)

 Back to Projects list
Cost
Undisclosed
Stories
Undisclosed

Het gebouwtje kadert in het project van de heropenlegging van de Nederschelde. Een nieuwe sluis zal, ter hoogte van de Oude Beestenmarkt, het verschil in waterpeil tussen Braemgaten en de Nieuwbrugkaai opvangen. Het bij deze sluis horende dienstgebouwtje bevat de hydraulische groepen voor het openen van de sluisdeuren, de bijhorende electriciteitskasten, een uitkijkpost voor een occationele sluiswachter en een publiek sanitair. De locatie is bijzonder: gelegen aan de samenvloeiing van de Leie en de Schelde bevindt men zich hier op een aantal belangrijke assen doorheen de stad Gent. Het gebouw is immers gelegen langs een aantal fiets- en voetgangersassen en langs de P-route voor de automobilisten. Bovendien maakt de site deel uit van een belangrijke publieke plek in Gent. Hierdoor wordt meer gevraagd dan een louter functioneel gebouw. Door de langse positionering op de rand van de kaai, krijgt men vanaf de trage circulatieassen in de omgeving een zicht op de smalle gevels, vanaf de snelle circulatieassen ziet men de brede gevels. De bedieningspost kraagt bovendien uit tegenover het verder zeer monolitissche volume van het gebouw, waardoor de sluiswachter van een optimaal zicht op de sluis kan genieten. Gelegen op een publiek plein geeft het gebouw overdag haast niets van zijn functie prijs. 's Nachts wordt de schijnbaar monoliete gevel echter translucent en schemert de inwendige organistatie van het gebouw door op het plein. Om dit effect te bekomen wordt het gebouw voorzien van een vliesgevel, die wordt losgekoppeld van de stalen draagstructuur. Het gevelmotief, dat door middel van zeefdruk aangebracht wordt op de beglazing, verwijst naar het textielverleden van de stad Gent. Door het toepassen van aloude weef/knoop technieken op een alternatieve, hedendaags wijze, worden op impliciete wijze, heden en verleden in het gebouw verenigd. De motieven werden ontworpen tijdens een workshop met de studenten textielontwerp van het KASK te Gent. Het publieke sanitair en de cabine voor de sluiswachter worden als een box-in-the-box opgevat. Deze boxen worden omwille van thermisch comfort en brandveilheid extra geïsoleerd.

Other Projects by bilquin serck architecten

Habitat O (ar. P. Bilquin)
Lembeke
Habitat G (ar. P. Bilquin)
Deinze
Habitat DJ (ar. T. Serck)
Merendree
Habitat VD (ar. P. Bilquin)
Deurle
Extension of the Administrative Center "Open Call 6" (BSa)
Schoten
Extension for the Hogeschool Gent (ar. T. Serck)
Aalst