Town Hall "Open Call 15" (BSa)

 Back to Projects list
Cost
Undisclosed
Stories
Undisclosed

Het concept formuleert binnen de randvoorwaarden antwoorden op een aantal cruciale vragen : Hoe verhoudt de opdracht zich tot het bestaande dorpsweefsel? Hoe functioneert het administratief centrum van Berlare? Hoe kan je op dit lange smalle perceel lichttoetreding optimaliseren? Bilquin Serck architecten maakt een duidelijke lezing van de specifieke eigenheid van de plek en haar ruimere context. Het gestelde ambitieniveau wordt vervolgens op een heldere manier vertaald in het kader van de eerder gemaakte analyse. Het voorgestelde concept gaat uit van 5 principes : Het eerste principe introduceert een binnenstraat, over de lengte van het perceel, een publieke link, wel is waar gesloten tussen de verschillende publieke ruimten in het centrum van Berlare. Het resultaat is een duidelijke ingang vooraan en achteraan, beide volwaardig. De balie over de volledige lengte van het gebouw, als tweede principe met deze straat kracht bijzetten. Het derde principe biedt een antwoord op de moeilijke kwestie van daglicht toetreding in dit lange gebouw. Daklichten volgens de langsrichting van het gebouw met het daglicht tot op niveau -1 brengen en tegelijk oververhitting voorkomen. De overgang van de publieke binnenstraat naar de werkplekken gebeurt op een graduele manier in de dwarsrichting van het gebouw. Men gaat over de binnenstraat, naar de balie, front-office en uiteindelijke naar back-office. Het vijfde principe, in het bijzonder de structuur als graduele begrenzing, is een mooi architecturaal gebaar. De gelede gevel op de verdieping trekt de aandacht. De achtergevel daarentegen stelt zich bescheiden op. De gevels stralen openheid en transparantie uit. De zonering van de verschillende clusters biedt een goed antwoord op de eisen zoals gesteld in de projectdefinitie. Dit voorstel benut voor- en achterzijde van de site op een goede manier naar toegankelijkheid- en bereikbaarheid. Het gebouw krijgt aan beide zijden een volwaardige toegang, waarna de bezoekers stromen, middels de subtiele geleiding van het plafond niveau en de hogere densiteit aan zenitaal licht, naar een centrale inkom punt geleid worden.

Other Projects by bilquin serck architecten

Habitat O (ar. P. Bilquin)
Lembeke
Habitat G (ar. P. Bilquin)
Deinze
Habitat DJ (ar. T. Serck)
Merendree
Habitat VD (ar. P. Bilquin)
Deurle
Extension of the Administrative Center "Open Call 6" (BSa)
Schoten
Extension for the Hogeschool Gent (ar. T. Serck)
Aalst