Van der Perre

Stalhille
Photo © Kristien Daem
Photo © Kristien Daem
Photo © Kristien Daem
Photo © Kristien Daem
Photo © Kristien Daem
Photo © Kristien Daem
Photo © Kristien Daem
Photo © Kristien Daem
Photo © Kristien Daem
Photo © Kristien Daem
Photo © Kristien Daem
Photo © Kristien Daem
Photo © Kristien Daem
Photo © Kristien Daem
Photo © Kristien Daem
Architecten
De Bruycker – De Brock
Locatie
Stalhille
Jaar
2020

De opdracht omvat het bouwen van een landelijke woning van 1000 m³ voor een echtpaar met 2 kinderen, gelegen in een agrarisch waardevol gebied.
Het zonevreemd spievormig terrein van 1.375 m² is ‘geprangd’ tussen een gewestweg en een gemeentelijke verbindingsweg. Alle windstreken worden gekenmerkt door oneindige panoramische zichten van open velden met de skyline van Oostende in het Noordwesten. Het stuk terrein is aan 3 zijden omringd door een beek die deel uitmaakt van het getij gebonden afwateringsgebied van het deelbekken ‘Oudlandpolder Blankenberge‘.

De gemeentelijke voorschriften eisen 5 m bouwvrije zone vanaf de rooilijn en het decreet integraal waterbeleid 5 m bouwvrije zone vanaf de bovenste rand van de waterloop. Op de perceelgrens met de gemeenteweg staat een oud bouwvallig hoevetje, die gedurende zijn levensjaren al meerdere functies heeft geherbergd. Een klein langwerpig eenvoudig slank volume, samen met de beek en de knotwilgen langs deze, de ziel van die plaats.

In de nieuwbouw werd de eenvoud, massiviteit, de verhoudingen bestaande constructie behouden.

Het was de betrachting een vanzelfsprekende constructie te bouwen, een constructie die geen vragen stelde. Een vormelijke repetitie evenwijdig aan bestaand gebouwtje op 5 m van de perceelgrens.

In een halve straal van enkele km komt men op eenzelfde afstand van de zee tal van oude agrarische bouwwerkjes tegen. Meestal schuurtjes die door hun functionele speelse openingen, kleurgebruik, geometrisch spel, mijn aandacht vroegen. Die massiviteit, dit eenvoudig geometrisch spel van doelbewuste openingen wensten wij terug te vinden in onze nieuwbouwwoning, een onbewuste herkenbaarheid voor de vele voorbij rijdende wagens / fietsers op de aanliggende wegen. De functionele gekleurde luiken werden voorzien, weliswaar achter de beglazing, om de slaapvertrekken te verduisteren en / of meer –minder geborgenheid te geven.

De nieuwe toegang naar de inkomdeur komt te liggen in de ruimte tussen bestaande achtergevel voorhuis en voorgevel nieuwe woning. Een wandeling in het verlengde huidige beek, op de plaats waar de huidige beek oorspronkelijk rechtdoor liep.
Door de zeer slechte grondsonderingsresultaten (moeras) werden de dure funderingen in oppervlakte beperkt. De geveloppervlakte en dakoppervlakte beperkt om de energieverliezen te beperken.

Gezien de ligging in de vlakke polders en aan 3 zijden begrensd door een beek werd de o-pas, enerzijds om veiligheidsredenen, en anderzijds om iets boven de wagens van de vergezichten te kunnen genieten, met 35 cm verhoogd.

Door het verhogen van de dakgoten creëren we meer nuttige ruimte op de verdieping en konden er lichten en zichten worden gemaakt zonder het dakoppervlak veelvuldig te moeten penetreren (typerend voor de nog bestaande landelijke woningen en schuren). De ‘grotere dak penetratie‘ die licht binnentrekt tot op het gelijkvloers, is zo goed als onzichtbaar voor de omgeving, tussen de 2 identieke daken ingebouwd. Het daklicht wordt via een ‘beglaasde koker’ doorgetrokken tot op het gelijkvloers waardoor we binnenin, weg van de buitenwereld, een ‘modern ogende meer complexe ruimte krijgen vol licht en perspectieven, een van de diverse interacties tussen gelijkvloers, verdieping en tussenverdieping. De tussenverdieping, een polyvalente ruimte is 12 treden hoger gelegen dan het gelijkvloers, waardoor deze ruimte zowel kan ingenomen worden door de leef zone als het nachtgedeelte.

De geveldoorboringen daarentegen zijn eenvoudig, doelbewuste inplantingen van de doorkijken, die zowel de mooiste zichten ‘omkaderen’ en de mooiste stukken land de woning binnenbrengen. De witte aluminium raamprofielen worden zo veel als mogelijk ‘weggewerkt’ in de gevels die afgewerkt zijn met een ‘witgekalkte‘ cementbepleistering. Als dak bekleding werd geopteerd voor de meest frequent gebruikte rode stormpan, een vanzelfsprekende keuze in een polderlandschap.
Het hellend dak wordt in de 3 slaapvertrekken en polyvalente ruimte volledig, zuiver tot in de nok, ruimtelijk benut. De kleine resterende ruimtes boven de sanitaire ruimtes worden gebruikt voor plaatsing technieken.

De in hoogte variërende betonnen plint heeft naast zijn beschermende functie tegen vuil en beschadiging op isolatie witgekalkte gevelbepleistering (overal waar gecirculeerd wordt op de hellende vlakken langsheen de gevels), samen met ramenspel een ‘ordende’ functie.

Gerelateerde projecten

 • Umnutzung Schuhfabrik in 14 Wohnungen Winterthur ZH
  Graf Biscioni Architekten
 • Moritz M-store
  External Reference
 • Jané Winestore
  External Reference
 • Jiu Ke Shu Future Arts Center
  iGuzzini
 • Casa CCFF
  INGENI

Magazine

Andere projecten van De Bruycker – De Brock

Foundation Jenny and Luc Peire, Museum
Knokke
Vanmoerkerke Collection, Private Art space
Oostende
Fieuws, office of Notary
Brugge
House and offices
Bruges
Boxy, house on the polders
Knokke
Gallery Patrick De Brock
Knokke